Kasa rejestrująca Elzab Jota E

Kilka zdań na temat przeglądów technicznych urządzenia fiskalnego

W dzisiejszym tekście będzie mowa o jednej z istotniejszych kwestii, jakie towarzyszą prowadzeniu ewidencji obrotu przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej. Czyli o przeglądach technicznych urządzenia rejestrującego – ich prawnym oraz praktycznym wymiarze. Oraz o tym, co konkretnie się dzieje z naszą technologią sprzedaży, gdy już dochodzi do kontroli serwisowej.

Przeglądy techniczne ważniejsze niż myślisz

Być może nie byłoby szczególnych powodów do rozprawiania się z tym tematem (np. w osobnym wpisie), gdyby nie jeden prosty fakt. Sprawa przeglądów technicznych należy do bezwzględnych obowiązków przedsiębiorcy, który ewidencjonuje obrót za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. Chodzi oczywiście o dopilnowanie, by ta kontrola się odbyła, bowiem ją samą przeprowadza serwisant posiadający właściwe uprawnienia. I odbyła się w konkretnym terminie. Zgodnie bowiem z funkcjonującymi przepisami prawnymi, każde urządzenie rejestrujące, wykorzystywane do prowadzenia takiej ewidencji, musi przechodzić przegląd techniczny nie rzadziej, niż co 2 lata (ale może też brać w nich udział częściej).

Skąd ten pomysł? Przede wszystkim stąd, że podczas wszelkich interwencji serwisowych – a zwłaszcza przy przeglądach technicznych – sposób funkcjonowania naszej kasy bądź drukarki fiskalnej jest weryfikowany. Chodzi o ocenę tego, czy urządzenie pracuje prawidłowo. Sporządzana przy tym dokumentacja sygnalizuje, że ewidencja obrotu powinna iść jak należy. A jeśli tak nie jest – to że raczej nieprawidłowości te wynikają z błędów lub zaniechania podatnika, nie zaś z przyczyn technicznych. Koniec końców – wyniki przeglądów technicznych mają równie istotne znaczenie dla organów skarbowych, co kopie wystawionych paragonów czy też raporty dobowe i miesięczne. Ale z drugiej strony, kontrole te na pewno sprzyjają przedsiębiorcom o tyle, że pomagają uniknąć nagłych wypadków, jak nieprzewidziane usterki czy awarie, uniemożliwiające dalszą pracę. Chyba, że przedsiębiorca posiada rezerwową kasę fiskalną.

Na czym polega przegląd techniczny urządzenia fiskalnego?

Wielokrotnie, gdy mówi się o rejestrowaniu obrotu za pomocą urządzenia fiskalnego i towarzyszących temu obowiązkach, porusza się kwestię przeglądów technicznych. Ale w zasadzie… co wiemy o samym procesie?

Przeglądu technicznego dokonuje uprawniony serwisant, zwykle pochodzący z firmy, u której zakupiliśmy urządzenie rejestrujące (najczęściej to ona automatycznie przejmuje opiekę techniczną nad naszym zakupionym modelem).  Podczas niego dokładnie sprawdza stan obudowy danej kasy lub drukarki (włącznie z zamontowanymi na niej plombami, których absolutnie podatnik nie może naruszyć!) oraz jakość działania jej poszczególnych elementów, takich jak mechanizm drukujący, klawiatura czy wyświetlacze. Ocenia pracę modułu fiskalnego, pamięci fiskalnej oraz programów działających w urządzeniu. Na koniec, wyniki przeprowadzonego przeglądu – wraz z ewentualnymi uwagami pokontrolnymi – zamieszcza w formie notatki w książce serwisowej. Ale to nie wszystko. W niej też powinien się znaleźć wystawiony wydruk, potwierdzający terminowe wykonanie przeglądu technicznego. To ważne, bowiem – jak już mówiliśmy – tego typu regularne kontrole to jeden z zasadniczych obowiązków podatnika. Niewywiązanie się z niego, oznaczające złamanie przepisów, może prowadzić do przykrych konsekwencji, np. grzywny. Warto więc dołożyć starań, by spełnić ten wymóg, a jednocześnie upewnić się, że z naszym urządzeniem fiskalnym wszystko jest w porządku.

About Redakcja

One thought on “Kilka zdań na temat przeglądów technicznych urządzenia fiskalnego

  1. cieszę się, że natrafiłem na ten artykuł bo właśnie zaczęliśmy z żoną interesować się tą kwestią (co by nie mówić – czas przeglądu powoli się już zbliża)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *