Papierowo lub elektronicznie – jak...
Wydawanie paragonów fiskalnych, po przyjęciu zapłaty za towar lub usługę, to podstawowy obowiązek każdego...