Kasa fiskalna Novitus Nano E

Jakie dane znajdują się na raportach fiskalnych i czemu one służą?

Trzeba mieć świadomość, że dla początkujących użytkowników urządzeń rejestrujących wiele kwestii może budzić różne wątpliwości. Ważne więc, by już na wstępie zdawali sobie oni sprawę ze swoich podstawowych, obowiązkowych zadań. Do nich bowiem należą nie tylko takie, jak korzystanie z kasy bądź drukarki fiskalnej przy wszystkich transakcjach czy poprawny wydruk oraz wydanie paragonu nabywcy przy każdej sprzedaży towarów lub usług.

Takich systematycznych działań, których stosownej realizacji wymagają od przedsiębiorcy przepisy, jest więcej. I jak można było już dostrzec, każdy z tych problemów wart jest osobnego omówienia. Tak było z rejestracją urządzenia fiskalnego, wykonywaniem przeglądów technicznych czy przechowywaniem książki serwisowej, tak też jest z raportami fiskalnymi. Dlaczego dokumenty te są takie ważne? I w jaki sposób je realizować? O tym w dzisiejszym tekście.

Raporty fiskalne – ważna część większej całości

Podobnie, jak paragony lub wpisy zawarte w książce serwisowej, raporty, o których mowa, to zaledwie kolejny, ale nie mniej ważny element większej całości. Tą całością jest ogólna dokumentacja, potwierdzająca – w oczach przedstawicieli uprawnionego serwisu bądź organów skarbowych – kilka zasadniczych kwestii. Czyli m.in. prawidłowe funkcjonowanie wykorzystywanego urządzenia, porządek w danych i przede wszystkim właściwe ewidencjonowanie obrotu oraz fakt odprowadzania należnych podatków.

A skoro mowa już o obrocie – tego właśnie dotyczą opisywane raporty. Zawierają szereg danych, określających to, jakie przedsiębiorca uzyskał dochody w skali konkretnego okresu czasu i, w związku z tym, jaka tez jest wysokość podatku VAT, który powinien odprowadzić (z uwzględnieniem szczegółów, takich jak stawki podatkowe, transakcje zwolnione z podatku itp. Właściwe, regularne wykonywanie raportów fiskalnych należy do obowiązków podatnika stosującego kasę lub drukarkę rejestrującą. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeśli osoba taka w ten czy inny sposób nie spełni tych wymogów, to złamie przepisy, co może spotkać się z konsekwencjami. Dotyczy to w tym przypadku dwóch konkretnych rodzajów raportów.

Raporty dobowe i miesięczne – zasady wykonywania

Pierwszy ze wspomnianych przed chwilą rodzaj to raporty dobowe. Informacje na nich zebrane dotyczą generalnie osiągniętego obrotu za jeden konkretny dzień pracy. Co za tym idzie, podatnicy często decydują się na wykonanie takiego dokumentu pod koniec pracowniczej doby – gdy dochodzi do zamknięcia sprzedaży i uznania, że już nie realizujemy kolejnych transakcji za ten czas. Ale nie jest to jedyna możliwość. Dla tych, którzy uznali inaczej bądź po prostu zapomnieli o raporcie dobowym w przytoczonym momencie, jest jeszcze druga opcja. Wydruk może być zrealizowany dnia następnego, ale przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji (tylko tak można uniknąć błędu w dokumentacji).

Tymczasem drugi z omawianych rodzajów to raporty miesięczne. Jak już zapewne nietrudno się domyślić, konkretny wydruk zbiera dane o obrocie uzyskanym na przestrzeni danego miesiąca. A jakie są reguły jego realizacji? Najważniejszy pozostaje fakt, że taki raport należy wykonać nie później, niż 25 dnia miesiąca trwającego po tym, którego właśnie ma dotyczyć dokument. Co ciekawe, w obu przypadkach mogą nastąpić wyjątkowe (ale podobne) okoliczności, zwalniające od konieczności realizacji tych wydruków. Odpowiednio dla każdego dokumentu, jeśli w danym dniu lub danym miesiącu nie miała miejsca ani jedna rejestrowana sprzedaż – sporządzenie raportu dobowego czy miesięcznego nie jest obowiązkowe (choć w drugim przypadku, zapewne, będzie to znacznie rzadsza sytuacja).

About Redakcja

One thought on “Jakie dane znajdują się na raportach fiskalnych i czemu one służą?

  1. Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś obawia się, że np. zapomni o wykonaniu danego raportu – może zawsze kupić urządzenie rejestrujące z funkcją automatycznych przypomnień. Dzięki temu, gdy zajdzie konieczność zrealizowania danego raportu, urządzenie samo nas o tym poinformuje, wysyłając stosowny komunikat 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *