Nowe Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących

Jakie zmiany wprowadziło nowe Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących?

1 maja 2019 roku to pod wieloma względami historyczna data dla polskiego systemu fiskalizacji. Tego dnia weszły w życie regulacje prawne, które szczegółowo określiły m.in. kasy rejestrujące online. I nie chodzi tutaj jedynie o znowelizowanie ustawy o podatku od towarów i usług. Na początku maja 2019 roku zaczęło też obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Co konkretnie zmieniły wspomniane przepisy fiskalne?

Rozgraniczenie różnych rodzajów kas fiskalnych

Od maja 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno z dotychczasowych urządzeń fiskalnych, jak i kas nowego typu, czyli modeli online. A szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się właśnie we wspomnianym na początku Rozporządzeniu Ministra Finansów. Nowe przepisy regulują m.in. kwestię instalacji urządzeń online bądź z kopią elektroniczną, obowiązków towarzyszących ich stosowaniu oraz czynności wymagane przy zakończeniu pracy konkretnego typu kasy lub drukarki. Warto też pamiętać o tym, że w najbliższych latach część podatników będzie jeszcze mogła korzystać nawet z modeli dwurolkowych (z kopią papierową). W nowym Rozporządzeniu MF nie zabrakło więc przepisów w ich sprawie.

Nowe obowiązki dla podatników

Każdy podatnik, który korzysta z kasy lub drukarki, powinien się wnikliwie zapoznać z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Dotyczy to też oczywiście tych przedsiębiorców, którzy dopiero będą wdrażali pierwsze urządzenia fiskalne w swoich firmach. W porównaniu z dotychczasowymi przepisami, to Rozporządzenie wprowadza 2 istotne zmiany w obowiązkach podatnika stosującego kasę rejestrującą.

Po pierwsze, jeżeli w firmie są zatrudnieni pracownicy, którzy prowadzą ewidencję przy użyciu urządzenia rejestrującego, przedsiębiorca musi podpisać z nim oświadczenie dotyczące znajomości regulacji prawnych. Chodzi oczywiście o przepisy dotyczące stosowania kasy fiskalnej, czyli m.in. omawiane tu Rozporządzenie. Taki dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach (dla zatrudnionego i podatnika), zanim jeszcze pracownik zacznie obsługiwać urządzenie rejestrujące. A co z firmami, które funkcjonowały przed wejściem w życie nowego Rozporządzenia? W ich przypadku niezbędne oświadczenia z pracownikami należy sporządzić do końca maja 2019 roku.

Po drugie, nowe przepisy wymagają od podatników przypisywania stawek VAT do liter od „A” do „G” zgodnie z odgórnie ustalonym schematem. W wielu przypadkach będzie to więc równoznaczne z koniecznością przeprogramowania urządzenia fiskalnego. A do tych zmian kasę bądź drukarkę (i ewentualnie oprogramowanie sprzedażowe) należy dostosować najpóźniej do 31 lipca 2019 roku.

Nowe zasady programowania stawek VAT, jak również pozostałe obowiązki podatnika stosującego urządzenie fiskalne, można sprawdzić w opublikowanym Rozporządzeniu MF.

About Redakcja

One thought on “Jakie zmiany wprowadziło nowe Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *