Rejestracja kasy fiskalnej jest obowiązkowa

Realny start, czyli rejestracja urządzenia fiskalnego

Dla niejednego przedsiębiorcy, zobligowanego do korzystania z urządzenia rejestrującego, wybór i zakup kasy lub drukarki fiskalnej może okazać się pewnego rodzaju wyzwaniem. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że to nie koniec niezbędnych działań. Zgodnie z przepisami, każde takie urządzenie, przed rozpoczęciem ewidencji obrotu, musi zostać poprawnie zarejestrowane i zafiskalizowane. Na szczęście w tym przypadku nie ma mnóstwa opcji i wynikających z tego trudnych decyzji. Procedura jest ustandaryzowana i klarowna. Warto wcześniej poznać jej ogólny kształt.

Od czego powinniśmy zacząć?

Gdy wiemy już, że znajdujemy się w sytuacji objętej wymogiem stosowania urządzenia rejestrującego, pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, jest kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym. A konkretnie złożenie w nim pisemnego zawiadomienia, zwanego zgłoszeniem przedinstalacyjnym. W nim powinna być zawarta informacja o zamiarze rozpoczęcia rejestrowania obrotu oraz najważniejsze szczegóły, takie jak imię i nazwisko (bądź nazwa) podatnika, NIP podatnika, liczba planowanych urządzeń, adresy miejsc ich instalacji oraz sam termin tej czynności. To od nas zależy, w jaki sposób dostarczymy dokument – osobiście czy za pośrednictwem poczty. Warunek jest jednak taki, że pismo musi wpłynąć nie później, niż 1 dzień przed terminem rozpoczęcia ewidencji obrotu.

Co następuje potem?

W dalszej kolejności musimy zgłosić serwisowi sprawującemu opiekę nad naszym urządzeniem (zazwyczaj pochodzącemu z firmy, w której dokonaliśmy zakupu danej kasy lub drukarki rejestrującej) potrzebę instalacji technologii sprzedaży. Chodzi mianowicie o kluczowe zadanie, jakim jest fiskalizacja, czyli synchronizacja modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną. To działanie jednorazowe, nieodwracalne i wykonywane jedynie przez serwisanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Na drodze tego procesu kasa lub drukarka przestaje funkcjonować w trybie szkoleniowym (umożliwiającym swobodną naukę obsługi), a zaczyna w trybie fiskalnym, czyli zapisującym wszelkie transakcje i operacje, zrealizowane przy użyciu tego urządzenia. Gdy fiskalizacja dobiegnie końca, jesteśmy w stanie rozpocząć pracę i wystawianie paragonów.

Jak kończy się procedura instalacyjna?

Ostatni etap procesu rejestracji otwiera ponowny kontakt z Urzędem Skarbowym i tzw. zgłoszenie poinstalacyjne – pisemne zawiadomienie o wykonanej fiskalizacji. Tym razem znów wybieramy, czy dostarczamy dokument osobiście, czy listownie. Niemniej, pismo musi wpłynąć w terminie 7 dni od zrealizowania fiskalizacji. W wiadomości zwrotnej otrzymamy numer ewidencyjny, poświadczający wpisanie urządzenia rejestrującego do katalogów US. Numer ten powinniśmy – trwale, w widocznym miejscu – umieścić na obudowie danej kasy lub drukarki fiskalnej. I tu w zasadzie procedura rejestracyjna oraz instalacyjna dobiega końca.

 

W związku z zapowiadanymi zmianami w systemie fiskalizacji i planowanym połączeniu internetowym urządzeń rejestrujących z Centralnym Repozytorium Kas, pewne zasady procedury prawdopodobnie ulegną zmianie: US, w momencie synchronizacji naszej technologii z systemem teleinformatycznym, automatycznie uzyska informację o zrealizowanej fiskalizacji. Oznacza to, że nie będziemy musieli ani składać zawiadomienia poinstalacyjnego, ani czekać na informację o przydzieleniu numeru ewidencyjnego. Jednak te zmiany zajdą dopiero w przypadku, gdy zaczniemy korzystać z urządzeń nowej generacji, czyli kas fiskalnych online.

About Redakcja

One thought on “Realny start, czyli rejestracja urządzenia fiskalnego

  1. Na szczęście procedura instalacyjna okazała się nie taka straszna 😉 tak więc z mojej strony mogę uspokoić innych „początkujących” 🙂 ale lepiej niczego nie zaniedbać! Tym bardziej, że tu chodzi również o możliwość uzyskania ulgi za zakup pierwszego urządzenia 🙂 pozdrawiam:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *