Paragon fiskalny z kasy

Co może Ci grozić za niewydawanie paragonu?

Prawidłowo prowadzona sprzedaż z udziałem urządzenia rejestrującego wiąże się z pewnymi obowiązkami. Jednym z nich jest wydanie nabywcy paragonu fiskalnego za zakupione przez niego towary bądź usługi. Dokument ten poświadcza właściwe ewidencjonowanie obrotu: dowodzi, że naliczony podatek, który widnieje na rachunku i jest zapłacony przez klienta, trafia do budżetu państwa. Ponadto, na mocy wystawionego paragonu, nabywca może dochodzić swoich praw konsumenckich, jak zwrot lub wymiana towaru.

Zarówno celowe, jak i nieświadome niewydanie paragonu jest wykroczeniem. Jeśli podczas kontroli okaże się, że zaszła taka sytuacja, organy skarbowe mogą wymierzyć odpowiednią karę. Istnieją pewne różnice w ocenie danego przypadku oraz idących za tym konsekwencjach. Nie zmienia to jednak faktu, że zwyczajnie nie warto podejmować ryzyka i nieuczciwie prowadzić działalność handlową bez stosowania urządzenia fiskalnego.

Wykroczenia i sankcje

Według obowiązujących przepisów, karze grzywny o wysokości do 180 stawek dziennych podlega ten, kto nie wystawia paragonu fiskalnego lub faktury, wystawia je w sposób nieprawidłowy czy też odmawia wydania ich. Ukarana może zostać również osoba nie przechowująca wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku czy dowodu zakupów towaru, a także dokonująca sprzedaży bez udziału kasy rejestrującej oraz nie wydająca dokumentu (z tego urządzenia) poświadczającego dokonanie sprzedaży.

Stawka ta może wahać się od 1/3 części minimalnego wynagrodzenia do jego czterystukrotności. Sąd ustala ją w oparciu o dochody sprawcy, jego kondycję osobistą i rodzinną, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. Okoliczności sprawy mogą zadecydować o złagodzeniu lub zaostrzeniu kary. Umyślne i ciągłe niewydawanie paragonów w skrajnych wypadkach może zakończyć się nawet karą więzienia, w dodatku nie zwalniającą z kary grzywny.

Oczywiście, jeśli nabywca nie otrzymał dowodu zakupu nieumyślnie oraz przypadek nie dotyczył artykułów o dużej wartości, sytuacja traktowana jest jak proste wykroczenie. Grzywna, wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ustanie karalności

Kara skarbowa nie grozi przedsiębiorcy od daty niewystawienia należnego paragonu fiskalnego. W przypadku mandatu karnego, po roku od uiszczenia kary, ściągnięcia grzywny bądź też przedawnienia się jej wykonania, sytuację tę uznaje się za niebyłą. Gdy sprzedawca zaś popełni przestępstwo skarbowe, czas ten jest wydłużony do 5 lat.

About Redakcja

2 thoughts on “Co może Ci grozić za niewydawanie paragonu?

  1. dlatego ja posiadam kasę posnet revo która drukuje paragon w kierunku klienta i ten sam odbiera rachunek. nie dość że to przyspiesza całą transakcję to dodatkowo nie trzeba się martwić o to, że się zapomni o przekazaniiu paragonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *